Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012

"Lo there do i see my father..."

"Lo there do i see my father..."

από Ο Όρκος (μυθιστόρημα), Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011 στις 3:36 μ.μ. ·

Lo there do I see my father.
Lo there do I see my mothers and my sisters and my brothers.
Lo there do I see the line of my people, back to the beginning.
Lo they do call to me.
They bid me take my place among them.
In the halls of Valhalla, where the brave may live forever.

Viking prayer - Glory to the Bravehttp://www.facebook.com/pages/%CE%9F-%CE%8C%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1/120044961409748

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου